RANDU PĻAVA // Kultūras mantojuma enciklopēdija

RANDU PĻAVA // Kultūras mantojuma enciklopēdija

2022. gada 13. jūlijs

Randu pļavas ir nozīmīgākās jūrmalas pļavas Latvijā, dabas liegums, kas aptver Vidzemes jūrmalas posmu no Ainažiem līdz Kuivižiem un ir Latvijā lielākais šāda veida pļavu masīvs. Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu piejūras pļavas, retās augu sugas, ligzdojošos bridējputnus un ūdensputnus, kā arī caurceļojošo putnu barošanās un atpūtas vietas.

Randu pļavas uzskatāmas par dzīvo herbāriju, kur 200 ha platībā sastopamas aptuveni 600 sugas, tajā skaitā 37 Latvijā un citās Eiropas valstīs retas un apdraudētas. No retām Latvijas, kā arī dažādu Eiropas valstu Sarkanajās grāmatās ierakstītajām sugām randu pļavās var atrast sarkano auzeni, ložņu smilgu, niedru lapsasti, jūrmalas āžloku, jūrmalas miķelīti, jūrmalas armēriju un jūrmalas ceļmalīti.

Randu pļavas ir arī starptautiski atzīta putnu migrācijas un ligzdošanas vieta. Ja paveicas, var ieraudzīt lielo dumpi, niedru liju, Šinca šņibīti, ormanīti, gugatni vai upes zīriņu. Turpat iekārtota taka un putnu vērošanas tornis. Šī ir viena no izcilākajām putnu vērošanas vietām Latvijā. Torņa atklāšanas gadā putnu vērošanas sacensībās tika sasniegts novēroto putnu sugu absolūtais Latvijas rekords – 114 sugas diennakts laikā no viena torņa, ko izdevās labot 2019. gadā, sasniedzot 121 sugu šajās pašās sacensībās.