BITE // Kultūras mantojuma enciklopēdija

BITE // Kultūras mantojuma enciklopēdija

2022. gada 2. augusts

Bišu māte, bišu māte,
Nāc manā dārziņā,
Manā rožu dārziņā
Mīksti rožu spilventiņi.

Bite jau izsenis bijusi darba tikuma, čakluma, strādīguma, kārtības un tīrības simbols. Meitenes salīdzināšana ar biti ir pagodinājums.

Mūsu senči ievēroja un apzinājās bišu nozīmīgumu jau tad, kad zinātnisko pētījumu par bitēm nebija. Gan gadskārtu dziesmās, gan virknē citu folkloras tekstu bite ir cieši saistīta ar auglību, gaismu, sauli, dabas atdzimšanu un augšējās pasaules dievībām – Dievu, Dieva dēliem, Saules meitām un Ūsiņu, dažās tautasdziesmās nojaušams arī priekšstats par bitēm kā zvaigznēm.

Citi saka, ka līdz ar rasu nākot no debesīm arī medus sula, ko tad bites ievācot. Bitei un medum ir svarīga loma iniciācijas jeb iesvētīšanas rituālos. Medus vairākkārt minēts kā rituālais ēdiens bedībās, kā ziedojums Veļu mātei. Medus tika dots līdzi kapā nomirējam, simbolizējot nākamo atdzimšanu.

Kopš 2018. gada pasaulē tiek atzīmēta Bišu diena, kuras mērķis ir pievērst uzmanību to svarīgajai lomai dabā un straujajai izmiršanai, kas būtiski ietekmē visu ekosistēmu.

Latvijā Kokneses novada Vecbebros atrodas Latvijas Biškopības vēstures muzejs, kura ekspozīcija sniedz informāciju par bišu saimes dzīvi, bišu barības bāzi un biškopības produktiem.