LATVIJAS VALSTS KAROGS // Kultūras mantojuma enciklopēdija

LATVIJAS VALSTS KAROGS // Kultūras mantojuma enciklopēdija

2022. gada 13. decembris

Lai gan Latvijas karoga izcelsmi pētījuši daudzi, pilnīgi drošu ziņu par to, kā tas radies, nav. Par karogu stāsta arī vairākas vēsturiskās teikas. Viena no tām vēsta par kauju pret vācu bruņiniekiem, kurā tika ievainots latvju virsaitis. Viņš noguldīts uz ienaidniekam atņemtā baltā karoga. Virsaitis sasaucis ap sevi karotājus un licis zvērēt, ka tie cīnīsies līdz uzvarai. Tad viņš nomiris, bet karogs, uz kura gulēja virsaitis, nu bijis gluži sarkans, tikai vieta zem viņa ķermeņa palikusi balta. Noskumuši par virsaiša nāvi, latvieši piestiprinājuši asinīm klāto karogu pie šķēpa un padzinuši ienaidnieku.

Latvijas valsts sarkanbaltsarkanā karoga krāsu un to salikuma vēsture sniedzas tālā pagātnē. Pats karogs radīts, pamatojoties uz seno letu jeb letgaļu karoga aprakstu 13. gadsimta “Livonijas atskaņu hronikā”, un ir uzskatāms par vienu no senākajiem mūsdienās izmantotajiem valsts karogiem pasaulē. Atskaņu hronikā teikts, ka no Cēsīm viens brālis bruņinieks kopā ar simts karavīriem nācis palīgā rīdziniekiem, un viņiem ir bijis karogs – sarkans, kam vidū balta josla.

Sarkanās un baltās krāsas salikumi tika izmantoti 1873. gada I Vispārējos latviešu dziesmu svētkos. Sarkanbaltsarkanās krāsas redzamas arī Pirmā pasaules kara laikā dibināto latviešu strēlnieku bataljonu karogos.

Senākais zināmais sarkanbaltsarkanais karogs pēc skolotāja Jāņa Lapiņa meta tika izgatavots 1916. gadā un pirmo reizi pacelts virs Latviešu biedrības nama Valmierā. Savukārt 1917. gadā tapa mākslinieka Anša Cīruļa zīmētais karoga mets ar sarkanbaltsarkano krāsu attiecību 2:1:2, kas kļuva par pamatu Latvijas valsts karogam. 1921. gadā Satversmes sapulcē pieņēma Likumu par Latvijas Republikas karogu un ģerboni, un nedaudz vēlāk tika precizēts, ka karogs ir karmīnsarkanā krāsā.

Laikā, kad Latvija savu brīvību bija zaudējusi, sarkanbaltsarkanais karogs, tāpat kā ģerbonis un himna, bija aizliegts. 1988. gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā, karogs atkal tika pacelts Rīgas pils Svētā Gara tornī, bet 1990. gada 27. februārī tika atjaunots tā valsts karoga statuss.

Foto: lvportals.lv